ارزشمند بودن مشتری و حراست از اطلاعات کاربران

شرکت تولیدی چاپگ، شرکت ثبت شده و رسمی، زیر نظر سازمان ثبت شرکت ها بوده و تلاش برای حفظ و حراست از اطلاعات کاربران از مهم ترین ارزش های این شرکت محسوب می شود.

از این رو از به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران از جمله نام و نام خانوادگی، شماره تماس، ادرس محل سکوت و … به افراد غیر قطعا پرهیز کرده و مسئولیت ثبت و ارسال سفارشات را به افراد با سابقه کاری مشخص، مطمئن و امین سپرده است.