استفاده از تصاویر چاپگ، با درج لوگو امکان پذیر است. در غیراینصورت پیگرد قانونی دارد.