ضمانت مرجوعی محصولات چاپگ

یکی از اهداف و دغدغه های شرکت چاپگ، تولید محصولات با کیفیت و ماندگار می باشد.

از این رو اگر بعد از ثبت سفارش و تحویل بسته هر گونه عدم تطبیق اعم از تغییر رنگ، بافت، تصاویر و … با عکس موجود در سایت چاپگ داده شود و یا عدم کیفیت محصولات از جمله پارگی جلد، سوختگی و …  در محصولات ایجاد شده باشد، مشتریان می توانند از طریق تماس با پشتیبانی چاپگ محصولات را با هزینه شرکت برگشت زده و هزینه خود را به صورت کامل دریافت نمایند.

ضمانت مرجوعی کالا در چاپگ